Welkom bij de subsidieportal


Subsidieportal nog te raadplegen tot 1 juli 2019!

Vanwege de beëindiging van de tegemoetkomingsregelingen Cursuskosten en Opleidingskosten, zal dit digitale subsidieportal per 1 juli 2019 offline gaan. Dat wil zeggen dat, naast dat het portal is gesloten voor subsidieaanvragen, de historie over door u gedane subsidieaanvragen daarna niet meer te raadplegen zal zijn. Tot 1 juli 2019 heeft u nog de gelegenheid om uw gegevens te raadplegen en, indien gewenst, te bewaren. Lees meer...


Beëindiging tegemoetkomingsregeling Cursuskosten en Opleidingskosten

Per 1 juli 2018 is de fonds-cao van KIKK recreatie afgelopen. Toch is er voor het gehele jaar 2018, tot en met 31 december 2018, subsidie beschikbaar gesteld (met een indieningstermijn van 3 maanden tot 1 april 2019).


Per 1 januari 2019 is er echter geen nieuw subsidiebudget voor de tegemoetkomingsregeling Cursuskosten en Opleidingskosten beschikbaar gesteld. Hiermee is een einde gekomen aan de mogelijkheid voor het declareren van cursussen en opleidingen.

 

Voortgang Vakbondsverlof

De tegemoetkomingsregeling Vakbondsverlof wordt in 2019 wél voortgezet. Het is echter niet meer mogelijk om hiervoor tegemoetkoming aan te vragen middels dit portal. Wilt u hier aanspraak op maken, neem dan contact op met het secretariaat van KIKK recreatie. Zij helpen u graag verder met hoe u de declaratie voor Vakbondsverlof in 2019 kunt indienen.

 

Heeft u hierover vragen, kunt u contact opnemen met het secretariaat van KIKK recreatie: 0183-645 035 of info@kikk-recreatie.nl